• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводиться спеціальна методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

У навчальному закладі працює п’ять шкільних методичних об’єднань:

· МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

Проблема: шляхи піднесення ефективності формування творчої особистості учня.

· МО вчителів художньо-естетичного та фізично-оздоровчого циклів.

Проблема: підвищення ефективності і якості уроку як

основної форми організації навчально-виховної роботи.

· МО вчителів природничо-математичного циклу.

Проблема: застосування компетентнісного підходу до навчання.

· МО вчителів початкових класів.

Проблема: розвиток творчості учнів молодшого шкільного віку

шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних

технологій.

· МО класних керівників.

Проблема: самореалізація особистості вчителя та учня в навчально- виховній діяльності.

Останні 2 роки у школі працюють 3 творчих групи: «У діалозі з комп’ютером» під керівництвом Пономаренко І.В., творча група вчителів початкових класів під керівництвом Марченко О.В. , що працює над проблемою «Залучення молодших школярів до скарбниці зарубіжної літератури», «Народні мистецтва України» під керівництвом Сокол Н.В. та динамічна група вчителів початкових класів по впровадженню ТРВЗ та ейдетики в навчально-виховний процес учнів молодшого шкільного віку під керівництвом Зогової О.Т. Всі три творчі групи прийняли участь у районному конкурсі на кращу шкільну творчу групу «Творча скарбничка». Переможцем цього конкурсу стала творча група «У діалозі з комп’ютером» . Доброго результату досягла і творча група вчителів початкових класів, яка зайняла 4-е місце.

Внутрішньошкільна методична робота у Помічнянській ЗШ №3 з педагогічними кадрами спрямована на:

- формування професійної компетентності,

- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

- вироблення інноваційного стилю діяльності,

- підготовку вчителів до пошукової діяльності,

- залучення до науково - дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчаль-
но-виховний процес.

Основні завдання:

- кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів школи;

- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

- вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів- новаторів, нових освітніх технологій та систем;

- залучення педагогів до науково - дослідницької діяльності.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у навчальному закладі має безперервний характер, робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.

Індивідуальні форми роботи:

- діагностування;

- самоосвіта;

- конкурси „Учитель року", „Класний керівник року";

- атестація;

- індивідуальні консультації, співбесіди;

- видання методичних посібників, розробка авторських програм;

- практичний показ інноваційних методів педагогічної роботи на уроках, у позакласній роботі.

Групові форми роботи:

- методичні об'єднання;

- творчі групи по реалізації проектів;

- семінари - практикуми;

- „Школа вдосконалення педагогічної майстерності";

- „Школа молодого вчителя";

- тренінги.

Масові форми роботи:

- педради;

- інструктивно-методичні наради;

- предметні тижні;

- науково - практичні конференції;

- педагогічні зустрічі;

- огляд методичної літератури.

Кiлькiсть переглядiв: 511