• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПОМІЧНЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.
/Files/images/Shema_vyh_roboty.jpg

Пріоритетним у виховній роботі школи є:

- реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

- залучення молоді до національної та світової культури;

- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

У Помічнянській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №3 Добровеличківської райдержадміністрації вся виховна діяльність спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм.

Починаючи з 2012р. педагогічний колектив школи працює над реалізацією проблеми

«Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя та праці».

Головна увага приділяється:

- формуванню громадянина - патріота України;

- створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав та свобод людини;

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу. Він охоплює всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські, районні заходи, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.(див.вкладення)/Files/images/naprymu_vuhovnoji_roboty.jpg

З метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та охоплення навчанням та вихованням дітей та підлітків шкільного віку в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи, робота класного керівника щодо ознайомлення учнів з „Правилами для учнів”. Контроль за виконанням учнями „Правил…” здійснюється педагогічним колективом та радою старшокласників серед всього контингенту учнів з 1 по 11 класи. Це постійна робота на шкільних лінійках , класних годинах, зустрічах з робітниками правоохоронних органів.

Наслідком впливу школи на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання учнями основних нормативних документів школи: Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов’язки учнів. На основі цих документів розроблені „Правила для учнів”. Класні керівники тримають на особливому контролі відвідування занять, мають пояснення за кожний пропуск уроку: це медичні довідки, заяви батьків, пояснювальні, що зберігаються кожним класним керівником в окремій папці. Підтримується зворотній зв'язок з батьками.

Виховний процес у Помічнянській ЗШ №3 зорієнтований на особистість, яка в результаті педагогічних впливів набуває знань, умінь і якостей самовдосконалення, досягає певного рівня розвитку компетентності: соціальної, полікультурної, інформаційної, комунікативної, творчої.

Поряд із традиційними методами виховання класні керівники та класоводи активно використовують інновації, які активізують енергію учнів та направляють її в потрібне русло. Інноваційні методи роботи, створюють умови для розвитку і саморозвитку особистості учня. Тому, нагальною постає потреба широкого упровадження інновацій у виховний процес. (див.вкладення)

Педагогічний колектив нашої школи спрямовує свою роботу на реалізацію загальнодержавних програм, серед них:

– Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

– Державна цільова програма роботи із обдарованою молоддю;

– Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності;

– Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації»;

– Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;

– Державна цільова программа зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров`я населення.

З метою реалізації цих програм ми:

- максимально залучаємо учнів школи у гуртки і секції, які працюють у школі та позашкільних закладах. Особливу увагу звертаємо на учнів з неблагополучних сімей та учнів, схильних до правопорушень.

- систематично переглядаємо списки учнів, схильних до правопорушень. Виключаємо з них тих, хто покращив поведінку і ставимо на облік тих, хто вимагає посиленого контролю.

- для правової освіти використовуємо різні форми і методи: класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів тощо.

Методичне об'єднання класних керівників

– структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 • координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед аміністацією школи про заохочення класних керівників

Взаємодія сім'ї та школи

Структура виховної роботи навчального закладувключає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

/Files/images/Batky.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 560