СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПОМІЧНЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №3 "ГАРМОНІЯ"

Виховна система Ліцею – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У Ліцеї відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.
/Files/images/Shema_vyh_roboty.jpg

Пріоритетним у виховній роботі Ліцею є:

- реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі;

- залучення молоді до національної та світової культури;

- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації здобувачів освіти, виховання в них життєвої компетентності.

У Помічнянському ліцеї №3 "Гармонія" вся виховна діяльність спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм.

Починаючи з 2012р. педагогічний колектив освітнього закладу працює над реалізацією проблеми

«Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя та праці»

Головна увага приділяється:

- формуванню громадянина - патріота України;

- створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав та свобод людини;

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Для реалізації цих завдань у Ліцеї був розроблений план виховної роботи навчального закладу. Він охоплює всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включає в себе календарні, традиційні свята, заходи, конкурси, міські, районні заходи, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.(див.вкладення)/Files/images/naprymu_vuhovnoji_roboty.jpg

З метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та охоплення навчанням та вихованням дітей та підлітків шкільного віку, здійснюється контроль за відвідуванням учнями ліцею, робота класного керівника щодо ознайомлення учнів з „Правилами для учнів”. Контроль за виконанням учнями „Правил…” здійснюється педагогічним колективом та радою старшокласників серед всього контингенту учнів з 1 по 11 класи. Це постійна робота на шкільних лінійках, класних годинах, зустрічах з робітниками правоохоронних органів.

Наслідком впливу освітнього закладу на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання учнями основних нормативних документів: Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов’язки здобувачів освіти. На основі цих документів розроблені „Правила для учнів”. Класні керівники тримають на особливому контролі відвідування занять, мають пояснення за кожний пропуск уроку: це медичні довідки, заяви батьків, пояснювальні, що зберігаються кожним класним керівником в окремій папці. Підтримується зворотній зв'язок з батьками.

Виховний процес у Помічнянському ліцеї №3 "Гармонія" зорієнтований на особистість, яка в результаті педагогічних впливів набуває знань, умінь і якостей самовдосконалення, досягає певного рівня розвитку компетентності: соціальної, полікультурної, інформаційної, комунікативної, творчої.

Поряд із традиційними методами виховання класні керівники та класоводи активно використовують інновації, які активізують енергію учнів та направляють її в потрібне русло. Інноваційні методи роботи, створюють умови для розвитку і саморозвитку особистості учня. Тому, нагальною постає потреба широкого упровадження інновацій у виховний процес. (див.вкладення)

Педагогічний колектив Ліцею спрямовує свою роботу на реалізацію загальнодержавних програм, серед них:

– Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

– Державна цільова програма роботи із обдарованою молоддю;

– Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності;

– Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації»;

– Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;

– Державна цільова программа зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров`я населення.

З метою реалізації цих програм ми:

- максимально залучаємо ліцеїстів у гуртки і секції, які працюють у ліцеї та позашкільних закладах. Особливу увагу звертаємо на учнів з неблагополучних сімей та учнів, схильних до правопорушень.

- систематично переглядаємо списки учнів, схильних до правопорушень. Виключаємо з них тих, хто покращив поведінку і ставимо на облік тих, хто вимагає посиленого контролю.

- для правової освіти використовуємо різні форми і методи: класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів тощо.

Методичне об'єднання класних керівників

– структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 • координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед аміністацією школи про заохочення класних керівників

Взаємодія сім'ї та ліцею

Структура виховної роботи освітнього закладу включає в себе і взаємодію ліцею з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

/Files/images/Batky.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 934