/Files/images/eko_emb.jpgОПОРНА ШКОЛА З ПРОБЛЕМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Проблема опорної школи:

Формування в учнів навичок здорового способу життя шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних, здоров’язберігаючих освітніх технологій.

Кредо педколективу «Наше майбутнє – здорові діти»

Мета діяльності опорної школи:

* Cтворення умов для підвищення науково-теоретичного,методичного, психолого-педагогічного рівня з предмету основи здоров’я;

* Опанування організаторських, конструктивних, комунікативних умінь;

* Підвищення якості навчально-виховної роботи з дітьми у навчальних закладах з питань здорового способу життя, особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях

Завдання опорної школи:

1. Поглиблення та оновлення знань з основ здоров’я, раціональне поєднання теорії з практикою, розширення власного досвіду вчителів через використання інноваційних форм проведення навчальних занять.

2. Систематичне вивчення фахової літератури, що висвітлюють питання здорового способу життя, безпеки щоденного життя, фізичного розвитку підлітків, профілактики соціально небезпечних захворювань, психологічного благополуччя підлітків, нормативних документів з основ здоров’я, обмін досвідом, проведення навчальних тренувань, обговорення проведених заходів.

3. Створення неперервної системи здоров’язберігаючої освіти підростаючого покоління.

4. Формування вмінь та навичок здорового способу життя через реалізацію державних програм з основ здоров’я;

5. Впровадження принципів превентивної освіти щодо попередження виникнення небезпечної поведінки дітей;

6. Впровадження інтерактивних, здоров’язберігаючих освітніх технологій навчання та виховання

7. Вивчення та поширення досвіду вчителів щодо ефективного та безпечного впровадження медійних ресурсів в процес навчання та виховання учнівської молоді;

8. Створення сприятливих умов для вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями .

Поглиблення знань педагогів з даної проблеми забезпечують внутрішньошкільні форми методичної роботи:

** педагогічна рада („Впровадження нових технологій навчання на основі здоров’язберігаючого підходу”);

** засідання ШМО вчителів початкових класів, гуманітарного і природничо-математичного циклів, класних керівників („Збереження та поліпшення здоров’я учнів через систему навчання”, „Формування здорового способу життя – пріоритет розвитку дитини”, „Психічне здоров’я учнів”);

** диспут „Головне завдання школи – збереження і зміцнення здоров’я дітей. Як його реалізуємо? Невикористані резерви”;

** психолого-педагогічний семінар „Шляхи збереження психічного здоров’я школярів”;

** проблемний стіл „Реалізація програми формування здорового способу життя вчителів і учнів” та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 547